Feb 16, 2021
 


photographer : Amir Agaev @amir_agaev
model : Kat @shutupalastair
hair & make up : Ksenia Bogdanova @kseniia_mua
location : Casa Casbah @casacasbah