The Girl with a Secret

The Girl with a Secret
 
photographer : Amir Agaev @amir_agaev
model : Marina Yarosh @_marinayarosh_
hair & make up : Ksenia Bogdanova @kseniia_mua
location : Casa Casbah @casacasbah
×